•ŸˆäŒ§‚Ì’W…‹›(‚P)


ƒXƒiƒ„ƒcƒ (–k•ûŽí or “ì•ûŽí)
 Lethenteron sp. N or S
   ƒtƒi—Þ
ƒiƒKƒuƒi?
 Carassius buergeri subsp. 1
   

ƒMƒ“ƒuƒi?
 Carassius sp.
   
  ƒAƒuƒ‰ƒ{ƒe
 Tanakia limbata (Temminck and Schlegel, 1846)
  
   ƒ^ƒCƒŠƒNƒoƒ‰ƒ^ƒiƒS
 Rhodeus ocellatus ocellatus (Kner, 1866)
  ƒJƒƒ€ƒc
 Candidia temminckii (Temminck and Schlegel, 1846)
  
    ƒIƒCƒJƒ
 Opsariichthys platypus (Temminck and Schlegel, 1846)
  ƒ^ƒ‚ƒƒR
 Gnathopogon elongatus elongatus (Temminck and Schlegel, 1846)
  ƒ€ƒMƒcƒN
 Pungtungia herzi Herzenstein, 1892
  ƒ‚ƒcƒS
 Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
  ƒCƒgƒ‚ƒƒR
 Squalidus gracilis gracilis (Temminck and Schlegel, 1846)
  ƒEƒOƒC
 Tribolodon hakonensis (Günther, 1877)
   ƒAƒuƒ‰ƒnƒ„
 Rhynchocypris lagowskii lagowskii (Dybowski, 1869)
  ƒ^ƒJƒnƒ„
 Rhynchocypris oxycephalus (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)
 ƒhƒWƒ‡ƒE
 Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)
   
    
  ƒLƒ^ƒhƒWƒ‡ƒE
 Misgurnus sp. (Clade A)
   
   
    ƒJƒ‰ƒhƒWƒ‡ƒE
 Misgurnus dabryanus (Dabry de Thiersant, 1872)
  ƒIƒIƒVƒ}ƒhƒWƒ‡ƒE
 Cobitis sp. BIWAE type A
  
   ƒjƒVƒVƒ}ƒhƒWƒ‡ƒE
 Cobitis sp. BIWAE type B
   
   ƒAƒWƒƒhƒWƒ‡ƒE
 Niwaella delicata delicata (Niwa, 1937)
    ƒAƒWƒƒhƒWƒ‡ƒE(SŒ^)
 Niwaella delicata subsp.
  
   
    

…—¬‚ɉŸ‚µ–ß‚³‚ê‚éƒzƒgƒPƒhƒWƒ‡ƒE
 Lefua echigonia Jordan and Richardson, 1907
 ƒiƒKƒŒƒzƒgƒPƒhƒWƒ‡ƒE
 Lefua torrentis Hosoya, Ito and Miyazaki, 2018
  
    ƒMƒM
 Tachysurus nudiceps (Sauvage, 1883)